© Joenpenkan Kennel/2024

Jalostus ja kasvatus


Kasvatan pienimuotoisesti kotiympäristössä karkeakarvaisia mäyräkoiria. Tavoitteenani on kasvattaa mahdollisimman terveitä ja hyväluonteisia rotumääritelmän mukaisia mäyräkoiria, jotka sopivat moniin mäyräkoiraharrastuksiin. Pentueita syntyy erittäin perustellusti, harkitusti ja harvakseltaan tutkituista ja testatuista vanhemmista. Näin on mahdollista osallistua täysipainoisesti jokaisen pentueen hoitoon, neuvoa kasvattien omistajia sekä opastaa heitä alkuun mäyräkoiraharrastusten ja koetoiminnan parissa.

Kasvatustyössä kiinnitän kasvatuksen perustana olevien tärkeiden terveysasioiden lisäksi huomiota mäyräkoiran monipuolisiin käyttöominaisuuksiin, rotumääritelmän mukaiseen kokoon ja hyvään ulkomuotoon. Ennen jalostuskäyttöä kennelin nartuilla ja uroksilla tulee olla riittävää näyttöä rodunomaisissa kokeissa, käytännön metsästyksessä, näyttelyissä sekä pakolliset ja vapaaehtoiset terveystarkastukset tehtynä.

Kasvatustyössä noudatetaan Suomen Mäyräkoiraliiton jalostuksen tavoiteohjelmaa (JTO), joka antaa yksityiskohtaista tietoa rodun terveydestä. Rotujärjestöllä on jalostusohjeita sekä suosituksia jalostuskoirien terveystutkimuksista, näyttely- ja koetuloksista kasvatuksen tueksi ja koko rodun hyväksi. Koirillemme tehdään PEVISA:n (perinnöllisten vikojen sairauksien vastustamisohjelma) vaatimat terveystutkimukset sekä rotujärjestön suosittelemat terveystarkastukset ja laajemmat luustokuvaukset.

Jalostukseen käytetään vain sellaisia yksilöitä, joilla olemassa olevan taustatiedon sekä sukujen ja yksilöiden terveystietojen perusteella on mahdollisimman pieni riski periyttää hyvinvointiin vaikuttavia ja elinikää alentavia vikoja ja sairauksia. Koiran tulee luonteeltaan olla rotutyypillinen, määrätietoinen ja riittävän itsenäinen sekä hermorakenteen tulee olla kunnossa.

Suosittelen muittenkin kuin vain mahdollisesti jalostukseen käytettävien koirien käymään PEVISA:n vaatimissa silmätarkastuksissa ja muissakin terveystutkimuksissa (selkä, kyynärät, polvet, sydänkuuntelu, geenitestit), jotta jalostuksen tueksi saadaan riittävästi tietoa koirien, sukujen ja koko rodun terveydestä. Suosittelen, että kasvattamieni koirien omistajat osallistuisivat mahdollisimman paljon koiria koskeviin terveyskyselyihin sekä erilaisiin tutkimuksiin mm. DNA-tutkimuksiin ja rotujärjestön ja Kennelliiton kyselyihin.

Toivon, myös että koirien terveydentilaa dokumentoidaan sen koko elämän ajan ja koiran vioista, sairauksista ja muista ominaisuuksista annetaan tietoa rehellisesti ja avoimesti niin kuin Suomen Kennelliiton Kasvattajasitoumuksessa ja Koiranomistajan ja -haltijan perussäännössä edellytetään.

Jotta jalostuksen tueksi saadaan dokumentoitua ja objektiivista tietoa koirien ulkomuodosta, luonteesta, riistataipumuksista ja käyttäytymisestä metsästystilanteissa, suosittelen testaamaan koirien rotumääritelmän mukaista ulkomuotoa näyttelyissä sekä hankkimaan tietoa käyttöominaisuuksista käymällä kokeissa ja mm. luonnetestissä.

Joenpenkan pennut myydään ensisijaisesti lemmikeiksi, koti- ja harrastuskoiriksi monenlaisiin mäyräkoirille tarjolla oleviin rodunomaisiin harrastuksiin. Jokaisen koiran kohdalla mahdollinen jalostuskäyttö tulee miettiä mahdollisimman perusteellisesti, kasvattajan vastuu sekä koiran, sukujen terveyttä koskevat asiat huomioon ottaen. Myös urosten omistajien pitää tuntea koiransa sukujen terveyshistoria ja ymmärtää vastuunsa yhdistelmän suhteen, kun urosta tarjotaan/annetaan jalostuskäyttöön.

Joenpenkan pentujen omistajat saavat pentupaketin mukana kaiken saman tiedon mikä kasvattajalla on ollut käytettävissään yksittäisten koirien ja yhdistelmän taustalla olevien sukujen terveydestä.

Toivon Joenpenkan kasvattien omistajilta yhteistyökykyä terveysasioissa ja harrastuksissa ja yhteydenpitoa erityisesti jalostuskäyttöä, terveyttä, mahdollisia vikoja ja ongelmia koskevissa asioissa. Näin saan oman kasvatustyöni tueksi tietoa kasvattieni jälkeläisten terveydestä ja ominaisuuksista. Narttujen ja urosten jalostuskäyttöä suunniteltaessa, annan jalostustyön tueksi tarkempia taustatietoja sukujen terveydestä ja ominaisuuksista.

Vastuullisena kasvattajana en hyväksy, että Joenpenkan kennelin kasvatteja käytetään vastuuttomaan, epäeettiseen pennuttamiseen, sekarotuisten pentujen tehtailuun tai millään lailla arveluttavaan toimintaan. Kaikessa toiminnassa ja harrastamisessa koiran kanssa tulee etusijalla olla koiran hyvinvointi, terveys, laadukas, onnellinen elämä ja eläinsuojelulliset asiat.

Lue terveysasioista Joenpenkan blogista #terveys

Joenpenkan pentujen luovutusehdot

Mäyräkoiran pentua harkitseva - tutustu rotujärjestön suosituksiin jalostukseen käytettävistä nartuista ja uroksista

Rotujärjestön suositukset, jalostuksen perusohje (terveys, terveystutkimukset, koe-, näyttelytulokset jne.)

LUE LISÄÄ


Joenpenkan kennelin jalostuspalkinnot

Suomen Mäyräkoiraliiton käyttöjalostuspalkinnon tarkoitus on edistää hyvän ulkomuodon omaavien, metsästysominaisuuksiltaan korkealuokkaisten mäyräkoirien jalostustyötä.

Joenpenkan kennelin kasvateilla on erinomaista näyttöä monipuolisista käyttöominaisuuksista ja A-, E- ja I-pentujen koe- ja näyttelytulosten perusteella on kasvatustyöstä myönnetty kolme käyttöjalostuspalkintoa. Näistä tunnustuksista kuuluu kiitos Joenpenkan kasvattien aktiivisille omistajille, jotka ovat vieneet koiriaan näyttelyihin ja käyttökokeisiin.

  • FIN KVA-L Rowanberrieś Feenix: 2013 hopeinen, 2011 pronssinen (Joenpenkan A- ja E-pentujen koe- ja näyttelytulosten perusteella)
  • FI KVA-L FI KVA-A KVA-J Joenpenkan Ehtoisa-Emma: 2015 pronssinen (Joenpenkan I-pentujen koe- ja näyttelytulosten perusteella)

Joenpenkan kennelin jalostus- ja sijoitusnartut

Noran (FI KVA-L Rowanberrie's Feenix) toisesta 23.3.2009 syntyneestä Joenpenkan E-pentueesta oli sijoitusnarttunamme Emma (FI KVA-L FI KVA-A FI KVA-J Joenpenkan Ehtoisa-Emma), joka synnytti Joenpenkalle kolmannen eli Joenpenkan I-pentueen 18.4.2012.

Omia kasvattinarttuja ei käytetty tämän jälkeen jalostukseen, vaan I-pentueen jälkeen hankittiin uutta jalostusmateriaalia CurlyCo-kennelistä ja sijoituskoiraksi tuli Musu (CurlyCoWhere Is My Fox s. 6.1.2013). Musu teki Joenpenkalle O-pentueen keväällä 2016 Pyryn kanssa, jolloin kasvatustyötä saatiin linjattua takaisin A-pentueen takana oleviin kiinnostaviin sukuihin.

Joenpenkan A-, E-, I- ,O ja U-pentueet KoiraNetissä.

Curlyco Where Is My Fox MUSU s. 6.1.2013

Musu ja Pyryn pennut, Joenpenkan O-pentue syntyi 8.4.2016


Joenpenkan Ehtoisa-Emma EMMA s. 23.3.2009

Emman ja Nemon pennut, Joenpenkan I-pentue syntyi 18.4.2012


Joenpenkan Anni-Ainokainen ANI 29.6.2007 - 27.9.2014

Ania ei ole käytetty jalostukseen ja Ani on siirtynyt kesällä 2011 kokonaan Kastehelmi Bergin omistukseen. Ani siirrettiin 6.9.2011 EJ-rekisteriin (ei jalostukseen) vakuutusyhtiön ehtojen mukaan, sillä vammat estivät Anin käytön jalostuksessa.

Ani joutui auton yliajamaksi huhtikuun lopussa 2010. Päivystävän eläinlääkärin virheen takia lantio korjattiin vamman vaatimalla tavalla leikkauksella vasta 3 viikkoa tapahtumasta ja lantioon jäi korjausleikkauksesta huolimatta virheasento. Tämä olisi vaikeuttanut pentujen odotusta ja synnytystä, joten eläinlääkärin lausunnon mukaan Ania ei voi käytetty eläinsuojelullisista ja terveyssyistä jalostukseen. Ania kuntoutettiin ja Ani pystyi elämään normaalia ja onnellista mäyräkoiran vauhdikasta elämää. Valitettavasti lantion virheasento aiheutti kulumaa ja kyyn pureman jälkeen Anilla oli verenkierto-ongelmia loppuvuosina.

Anin tarinaa