Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin PM-kisat, Kempele 8.10.2011

maaj pm lappi ja pohjois-pohjanmaa, kempele 8.10.2011 (4)
maaj pm lappi ja po..
maaj pm lappi ja pohjois-pohjanmaa, kempele 8.10.2011 (3)
maaj pm lappi ja po..
maaj pm lappi ja pohjois-pohjanmaa, kempele 8.10.2011 (5)
maaj pm lappi ja po..
pm lappi p-p kempele 8.10.2011
pm lappi p-p kempel..
maaj pm lappi ja pohjois-pohjanmaa, kempele 8.10.2011 (6)
maaj pm lappi ja po..
maaj pm lappi ja pohjois-pohjanmaa, kempele 8.10.2011 (7)
maaj pm lappi ja po..
maaj pm lappi ja pohjois-pohjanmaa, kempele 8.10.2011 (8)
maaj pm lappi ja po..
maaj pm lappi ja pohjois-pohjanmaa, kempele 8.10.2011 (10)
maaj pm lappi ja po..
maaj pm lappi ja pohjois-pohjanmaa, kempele 8.10.2011 (11)
maaj pm lappi ja po..
MÄAJ PM Lappi, piirimestari kku Semailain Turja
MÄAJ PM Lappi, piir..
MÄAJ PM Pohjois-Pohjanmaa, piirimestari Erästäjän Paavi
MÄAJ PM Pohjois-Poh..